Инициативи в полза на уязвими групи
15.04.2009

35 представители на групи в неравностойно положение и неправителствени организации, работещи от тяхно име и за тях се събраха в хотел "Родина", за да представят опита си в осъществяването на различни инициативи в полза на уязвими групи – хора с физически и ментални увреждания, етнически малцинства, деца в риск и др. - на местно ниво.

Представители на обединенията от НПО в социалната сфера, опазване на околната среда и изкуство и култура представиха провежданите застъпнически кампании на национално ниво, насочени към промяна на публични политики. Обсъдени бяха тенденциите в развитието на политиките по отношение на групите в неравностойно положение в условията на членството на България в ЕС и световната финансова и икономическа криза.

Срещата е част от двугодищен проект "Овластяване на безвластните" на Програма "Европейски политики и гражданско участие" и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us