Дискусия "Граждани за Европа"
16.02.2009

Общоевропейската дискусия за бъдещето на Европа - "Граждани за Европа: твоят глас е важен", ще се състои отново през 2009 г. "Граждани за Европа" се осъществява в рамките на "План Д" на Европейската комисия и основната му цел е да ангажира гражданите на Европа в дебата за общото ни бъдеще. През март 2009 ще се проведат национални дискусии едновременно в 27 страни-членки. Българската дискусия ще се проведе на 28-29 март 2009 и на нея ще се обсъдят препоръки от българските граждани. На среща на европейските гражданите на 10-11 май 2009 в Брюксел, участниците от националните дискусии ще обсъждат националните препоръки и ще формулират общи препоръки на гражданите на Европа за социалното и икономическо развитие на Европа. Препоръките ще бъдат представени на политиците и институциите на ЕС и на страните-членки.

Форумът стартира на 3 декември 2008 с представяне на 27 национални интернет страници. Те ще дадат възможност на хората да споделят мнението си за ролята на Европа в изграждането на икономическото и социално ни бъдеще. През цялото време на проекта ще има възможност да се отправят предложения, да се изразяват мнения, както и да се гласува за отделните препоръки на българската страница на проекта - http://www.grajdani-za-evropa.eu/ (старт 3 декември 2008).

За реализацията на този проект още през 2007 г. бе създадена мрежа от неправителствени организации, фондации, институти и университети, сред които и Институт "Отворено общество" – София, от всички страни-членки на ЕС.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us