Предизвикателствата пред чешкото председателство на ЕС
16.01.2009

Газа и Газпром. Тези два проблема, които предизвикаха мащабни международни кризи в първите дни на годината, слагат отпечатък върху началото на 6 месечното чешко председателство на Европейския съюз.

Новият анализ на European Policies Initiatives (ЕuPI), озаглавен "Отвъд заглавията – кои са предизвикателствата пред ЕС по време на чешкото председателство?" очертава основните въпроси, които съюзът трябва да решава в непосредствено бъдеще, в това число: енергетика, икономиката на стария континент в условията глобална финансова криза и как всичко това ще рефлектира върху новите страни-членки.

Пълния текст на анализа, изготвен от Марин Лесенски, експерт на Институт "Отворено общество", можете да намерите тук.

EuPI е проект, иницииран от "Отворено общество". Той си поставя за цел да стимулира новите страни-членки от Централна и Източна Европа да изградят необходимия капацитет по начин, който да ги превърне в реални съавтори на общоевропейската политика както на правителствено, така и на неправителствено равнище.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us