Справочници за европейски платформи
от неправителствени организации
29.09.2008

Институт "Отворено общество" – София публикува серия от справочници за европейски платформи от неправителствени организации. Справочниците съдържат информация за европейските платформи от представители на третия сектор, групирани в няколко основни области: екология, изкуство и култура, права на човека и социални дейности.

Изданията "Европейски платформи..." са резултат от проведената на 28 март кръгла маса, на която бяха обсъдени възможностите за стимулиране участието на българските неправителствени организации в процеса на вземане на решения на европейско ниво. Тогава 17 неправителствени организации се обединиха около идеята за общи действия с цел по-доброто представяне на гражданския сектор пред европейските институции.

Справочниците са част от проекта "Участие на българския неправителствен сектор в процеса на вземане на решения на европейско ниво", иницииран от Институт "Отворено общество" – София.

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us