Дискусия "Пазар на труда в ЕС:
предимства и предизвикателства за България"
21.05.2008

"Подобряващата се икономическа ситуация в България кара все повече български емигранти да се завърнат и да потърсят работа в страната си". Това каза Христо Симеонов, експерт от Министерството на труда и социалната политика по време на публичната дискусия "Пазар на труда в ЕС: предимства и предизвикателства за България". Симеонов представи правителствената Стратегия за миграция и интеграция, която предвижда привличането както на етнически българи от чужбина, така и на висококвалифицирани специалисти от страни извън ЕС. Само през първата година от членството на България в ЕС в страната ни са дошли на работа с трудов договор близо 3200 специалисти от европейски държави и са били регистрирани 1600 самоосигуряващи се граждани от страни-членки, изтъкна Симеонов.

Напоследък на трудовия пазар в България се усеща нуждата не само на висококвалифицирани висшисти, но и на специалисти с по-ниско образование, заяви Моника Будинова, мениджър "Човешки ресурси и подбор" към JobTiger.bg. Тя каза, че се наблюдава спад на възрастовата граница сред хората, търсещи работа: все повече студенти започват да кандидатстват за работа по специалността си още в началните курсове на образованието си. Доц. Никола Янков от Стопанската академия в Свищов пък направи анализ на пазара на специалисти в България. По време на своята презентация той изтъкна, че в периода 2006-2008 година най-търсени са били специалистите по маркетинг.

Целта на дискусията, която се проведе в ректората на Стопанската академия в Свищов, бе да запознае участниците с новите предизвикателства за България в ЕС по отношение на свободното движение на хора, да анализира състоянието на пазара на труда в страната и перспективите за неговото развитие.

Дискусията "Пазар на труда в ЕС: предимства и предизвикателства за България" беше последната от цикъла, организиран от Институт "Отворено общество" и ПроМедия в рамките на проект "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа". Той цели цели насърчаването на гражданското участие в дебатите по общоевропейски въпроси през призмата на националния контекст.

Пълен запис от дискусията в Свищов можете да видите тук

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us