Приключи прегледът на проекти по конкурс
"Овластяване на безвластните"
12.05.2008

Приключи прегледът на проектите по конкурс "Овластяване на безвластните". От постъпилите 65 проекта, кандидатствали за финансиране, експертни екипи, сформирани от Институт "Отворено общество" – София, избраха 18 (списък на допуснатите проекти можете да намерите тук).

В периода 15 май – 15 юни 2008 година експертите ще проведат срещи по места с проектните групи и групите в неравностойно положение, преди да обявят окончателното си решение за финансиране. Крайните резултати от конкурса ще бъдат обявени не по-късно от 20 юни 2008 на адреса на Институт "Отворено общество" – София http://www.osi.bg/.

Пълен списък на постъпилите проектни предложения по конкурс "Овластяване на безвластните" можете да намерите тук.

Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства, деца в риск, възрастни хора, хора с увреждания и др). Конкурсът беше отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.

Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

За повече информация:
Живка Белчева
(+359 2) 9306664
zhbelcheva@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us