Дискусия "Развитие на земеделието
и/или алтернативни отрасли в селските райони?"
23.04.2008
"Средствата, които ЕС ще отпусне на България до 2013 година за развитие на селските райони, възлизат на 2 милиарда и 609 милиона евро". Това каза Димитър Ванев, началник отдел "Конкурентноспособност на земеделието и горските райони" в Министерството на земеделието, по време на дискусията "Развитие на земеделието и/или алтернативни отрасли в селските райони?". Той представи основните цели на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. Мария Юнакова от Министерството на земеделието пък представи Програмата за развитие на селските райони в периода 2007-2013 година. Най-важните стратегически цели в нея са развитие на конкурентноспособни селско и горско стопанство, опазване на природните ресурси в селските райони и изграждане на местен капацитет за подобряване на местното самоуправление, изтъкна тя.
 
Представители на браншовите организации в областта на земеделието изложиха трудностите, на които се натъкват дребните производители. "Липсата на икономическа култура и страхът от държавата пречат на малките производители да се възползват пълноценно от европейските програми за развитие на земеделието", изтъкна Георги Неделчев от Съюз на производителите на маслодайни и зърнени култури. От своя страна Константин Маджаров от Националната асоциация за трансфер на технологии говори за необходимостта от диверсификация на неземеделските дейности. "В момента в България със земеделие се занимават около 26 процента от населението. Този процент трябва да бъде сведен до 6 на сто", подчерта той и изложи няколко алтернативни плана за развитие на селските райони.
 
Пълен запис на дискусията в Пловдив можете да чуете тук.
 
Целта на дискусията, организирана от Институт "Отворено общество" – София с помощта на ПроМедия, беше да запознае участниците с развитието на Общата селскостопанска политика на ЕС и да се анализират предизвикателствата за България в този план. Дискусията е част от проект "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа", който е финансиран от Европейския съюз. Основната му цел е насърчаване на гражданското участие в дебатите по общоевропейски въпроси през призмата на националния контекст.
 
 
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us