ГЕПИ за сценариите за българското членство в ЕС
15.04.2006

Отлагане на членството на България в ЕС с една година ще обслужва интересите на организираната престъпност, ще доведе до значително влошаване на политически обвързаната корупция и ще генерира икономически ползи за онази част от местния бизнес, която през последното десетилетие полагаше системни усилия за подкопаване на реформите и хармонизацията с ЕС. Това се казва в доклад на Групата за европейски прогнози и изследвания към Институт "Отворено Общество" – София.

Според доклада, който анализира различните сценарии за присъединяване на България към ЕС, евентуално решение за отлагане няма да доведе до подобряване на готовността на страната за членство в съюза, а по-скоро ще предизвика рязко намаляване на стимулите за реформи. Отлагането няма да доведе до положителни последици и за сегашните страни-членки на ЕС, тъй като ще изпрати сигнал, че общността има сериозни проблеми, влошени допълнително от процеса на разширяване.

Авторите на анализа твърдят, че въвеждането на предпазна клауза по вътрешния пазар ще бъде възприето като наказание и репресия и ще има сериозни политически и икономически негативни последици. В България подобна мярка ще доведе до съществено намаляване на доверието към правителството и до увеличаване на евро-скептицизма. В същото време тази мярка ще накаже онези български компании, които са положили усилия да изпълнят стандартите на ЕС и ще бъде от полза за тези, които не са положили подобни усилия. Българското обществено мнение възприема този сценарий като възможно най-лошия. От гледна точка на ЕС въвеждането на предпазна клауза по вътрешния пазар ще има негативни последици за европейските компании, които планират или вече имат бизнес в България и Югоизточна Европа. Ще засили негативните възприятия в страните-членки и ще бъде от полза за онези политически партии в съюза, които имат скептично отношение към процеса на разширяване.

Евентуалното въвеждане на предпазна клауза по Правосъдието и вътрешния ред се възприема от българското обществено мнение като по-приемлива възможност в сравнение с налагането на ограничения по вътрешния пазар. На фона на широко разпространените критики към съдебната система мярката би се възприела като логичен изход и като компромис, с който да се избегне отлагане на членството на страната в ЕС. Очакваните политически и икономически последици от мярката, както и очакваният ефект върху функционирането на българската правосъдна система се определят като ограничени. В същото време прилагането на подобно ограничение може да изглежда привлекателна възможност за ЕС, доколкото това ще представлява сигнал, че европейските политици са се погрижили за притесненията на общественото мнение в страните-членки чрез наказание на възприеманата като корумпирана българска съдебна система. От друга страна обаче аргументите в страните-членки, че България не е готова за членство ще станат по-популярни и негативните настроения към разширяването ще продължат.

На този фон в доклада на Институт "Отворено общество" – София се твърди, че оптималният вариант за членство е България да се присъедини към ЕС на 01.01.2007 с подробна пътна карта за реформи в сферата на "Правосъдието и вътрешния ред", подготвена от България и приета от ЕК преди датата за членство. Пътната карта трябва да бъде съпроводена с ясен ангажимент, че ако предвидените мерки не бъдат следвани, предпазната клауза по Правосъдието и вътрешния ред може да бъде въведена по всяко време през първите три години на членството.В Групата за европейски прогнози и изследвания (ГЕПИ) участват:

Ася Кавръкова – Програмен директор, Институт "Отворено общество" – София – Координатор на ГЕПИ – 0888 509 140 (Обща информация за изследването)

Асенка Йонкова – Експерт, Industry Watch Group – 0887 714 532
(Икономически ефект)

Божана Стоева – Експерт, Център за икономическо развитие – 0888 719 250 (Обществено мнение)

Георги Ганев – Програмен директор, Център за либерални стратегии – 0898 456 683 (Политически ефект, ефект върху корупция и организирана престъпност)

Елица Маркова – Координатор проекти, Институт "Отворено общество" – София – 0887 208 763 (Регионален ефект)

Лъчезар Богданов – Експерт, Industry Watch Group – 0889 209 752
(Икономически ефект)

Марин Лесенски – Програмен директор, Институт за регионални и международни изследвания – 0887 510 641 (Политически ефект, ефект върху корупцията и организираната престъпност)

Светлана Ломева – Директор, Българско училище за политика, Нов български университет – 0888 374 040 (Обществено мнение)

Кирил Величков – Експерт, преподавател в катедра "Европеистика", СУ "Климент Охридски" – 0887 433 876 (Регионален ефект)

Мадлена Владимирова – Експерт по програма ФАР – 0889 698 284
(Обществено мнение и ефект върху земеделието)

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us