Кампания за участие на български НПО в европейските мрежи
17.04.2008

Институт "Отворено общество" – София инициира кампания за стимулиране участието на българските неправителствени организации в процеса на вземане на решения на европейско ниво чрез членство в европейските платформи/мрежи от НПО.

Практиката показва, че в европейските платформи/мрежи от НПО членуват не отделни неправителствени организации, а национални обединения от НПО. В случай, че отделна организация има желание да участва в инициативата и до момента не е част от национално обединение от НПО, то би следвало тя да се включи в такова.

Организациите, които проявяват желание да се включат в процеса трябва да попълнят Писмо за намерение. Писмата изпращайте на адрес z.vankova@osi.bg не по-късно от 8 май 2008 г.

След изтичане на срока, Институт "Отворено общество" – София ще проведе процес за номиниране на представители на заявилите намерения за участие НПО, които да установят контакти с европейските платформи/мрежи от НПО в Брюксел чрез посещения на място в края на месец юни 2008 г.

Кампанията беше предшествана от кръгла маса, организирана от "Отворено общество" на 28 март 2008 г. Тогава 17 неправителствени организации се обединиха около идеята за общи действия с цел по-доброто представяне на гражданския сектор пред европейските институции.

Повече информация за инициативата можете да намерите в проект "Участие на българския неправителствен сектор в процеса на вземане на решения на европейско ниво".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us