Десет дни до края на конкурса по проект
"Овластяване на безвластните"
08.04.2008

Десет дни остават до края на срока за подаване на документи по проект "Овластяване на безвластните", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Основната цел на конкурса е чрез повишаване на социалната солидарност да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) Повече за проекта и за условията за участие можете да намерите тук.

В конкурса могат да кандидатстват неформални граждански групи на хора в неравностойно положение (формуляр за кандидатстване можете да намерите тук), както и организации с нестопанска цел (формуляр за кандидатстване изтеглите оттук).

Крайният срок за подаване на документите, сред които е и бюджетната матрица, е 18 април 2008 година.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us