Дискусия "Междукултурен диалог – единни в многообразието?"
04.04.2008

Едва 3 процента от българите определят себе си като космополити, което е най-ниският показател в това отношение в сравнение с останалите страни-членки на ЕС. Това сочат данните на Eurostat от ноември 2007. Те бяха цитирани от Елица Маркова, програмен директор в Институт "Отворено общество" – София, в рамките на дискусията "Междукултурен диалог – единни в многообразието?", която се проведе в град Русе. "Няма универсална дефиниция на това що е междукултурен диалог", каза Маркова по време на презентацията си. "Днес идентичността е налице както на суб-национално, така и на национално и над-национално ниво. Следователно е важно диалогът да се състои в самите национални държави, в самото общество: между мнозинството и малцинствата, между различните групи в обществата", допълни тя.

"В момента няма ценности, около които да се мобилизира националната енергия", заяви социологът Антони Гълъбов. Според него "солидарността е пространството, в което трябва да утвърдим собствената си идентичност". Марин Лесенски пък представи части от изследванията European Values Survey и World Values Survey, направени в периода 1999-2004, които измерват степента на толерантност към другостта в различни държави по света, в това число и в България.

Дискусията "Междукултурен диалог – единни в многообразието?" беше част от поредицата, която Институт "Отворено общество" - София, съвместно с ПроМедия, организира в рамките на проект "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа". Целта на дискусията, организирана с помощта на сдружение "Европейски пространства 21", беше да се потърси отговор на въпроса как може да се постигне баланс между идентичностите и културното многообразие и какви са предизвикателствата за България в този план.

Проект "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа" е финансиран от Европейския съюз. Основната му цел е насърчаване на гражданското участие в дебатите по общоевропейски въпроси през призмата на националния контекст. Още информация за проекта можете да намерите на http://eusolidarity.osi.bg/

Пълен аудио запис от дискусията в Русе можете да намерите тук, а видео - тук.

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us