Кръгла маса "Гражданско участие в процеса
на вземане на решения на европейско ниво"
28.03.2008

17 български неправителствени организации (НПО) се обединиха около идеята за общи действия с цел по-доброто представяне на гражданския сектор пред европейските институции. Това стана по време на кръглата маса "Гражданско участие в процеса на вземане на решения на европейско ниво", организирана от Институт "Отворено общество" – София. "Над 50 процента от решенията в страните-членки се вземат на ниво ЕС. Тъкмо поради това трябва да се познават механизмите за участие в европейските платформи", каза при откриването на кръглата маса Ася Кавръкова, директор на Програма "Европейски политики и гражданско участие" в "Отворено общество". Тя изтъкна, че българският неправителствен сектор като цяло слабо познава плюсовете от участието в платформи, обединяващи европейски НПО. "Брюксел също не познава българските неправителствени организации", добави тя.

По време на кръглата маса бяха представени механизмите за участие на НПО в процеса на вземане на решения на европейско ниво. Особено внимание бяха отделени на полския и латвийския опит като положителни примери в това отношение. Представители на унгарски и чешки НПО също говориха за участието си в европейските платформи.

Програмата на кръглата маса и презентациите на по-голямата част от участниците можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us