Дискусия "Опазване на околната среда
и/или инвестиции и заетост?"
25.03.2008

"Гълъбово в момента е привлекателно място за инвестиции. Ако екологичната картина обаче не се промени, градът рискува след няколко години да изчезне от картата на България". Това заяви кметът на град Гълъбово, Старозагорска област, Николай Тонев по време на емоционалната дискусия "Опазване на околната среда и/или инвестиции заетост?", организирана от Институт "Отворено общество" – София. Доктор Христина Милева от Министерството на здравеопазването каза, че в резултат на замърсяванията в района на Гълъбово са регистрирани три пъти повече случаи на детски бронхиални заболявания, отколкото средното за страната. Членове на местни неправителствени организации пък изтъкнаха, че замърсяванията са причина за обезлюдяването на някои съседни на Гълъбово села.

Представители на едрия бизнес – италианската енергийна компания "Енел", американската AES, на мини Марица Изток, ТЕЦ "Марица Изток 2" и на "Брикел" ЕАД признаха, че тяхното производство все още не отговаря на екологичните стандарти и допринася за замърсяванията в района. Всички те обаче поеха ангажимент да вземат необходимите мерки за приравняване към европейските екологични норми. Петко Ковачев от Институт за зелена политика обаче заяви, че енергийните лобита имат много по-голямо влияние, отколкото държавата, а някои местни жители дори казаха, че в района на Гълъбово някои от чуждите инвеститори се опитват да изградят държава в държавата.

Основната цел на дискусията беше да потърси отговор на въпроса как да бъде постигнат баланс между опазването на околната среда и икономическото развитие. Дебатът беше част от проект "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа", финансиран от ЕС. Основната му цел е да насърчи гражданското участие в дебатите по общоевропейски въпроси през призмата на националния контекст(още за проекта вижте на неговата интернет страница http://eusolidarity.osi.bg).

Пълен аудио запис от дискусията в Гълъбово можете да намерите тук, а видео - тук

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us