"Овластяване на безвластните":
конкурс за безвъзмездно предоставяне на средства
10.03.2008

За втора поредна година Институт "Отворено общество" – София обявява конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение. Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Основната цел на конкурса е чрез повишаване на социалната солидарност да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) Повече за проекта и за условията за участие можете да намерите тук.

В конкурса могат да кандидатстват неформални граждански групи на хора в неравностойно положение (формуляр за кандидатстване можете да намерите тук), както и организации с нестопанска цел (формуляр за кандидатстване изтеглите оттук).

Крайният срок за подаване на документите, сред които е и бюджетната матрица, е 18 април 2008 година.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us