Дискусия "Европейски социален модел"
и/или "бърз растеж на икономиката"
29.02.2008

Кое гарантира просперитета на една нация? Либералният икономически подход, който защитава принципите на свободния пазар или отстояването на солидарността и социалното равенство, залегнали в основата на европейския социален модел? Тези въпроси обсъждаха представители на неправителствения сектор, участвали в дискусията "Европейски социален модел" и/или "бърз растеж на икономиката". Боян Захариев от Институт "Отворено общество" - София, който заедно с Георги Богданов (Институт по социални дейности и практики) защитаваше социалния модел на развитие изтъкна, че тъкмо социалният модел е в основата на икономическото развитие на Европа през последните десетилетия. "Вярно е, че в Европа се плащат едни от най-високите данъци и осигуровки. Също така е вярно обаче, че на европейския континент се намират някои от най-богатите държави в света, както и държави с най-ниски нива на бедност", каза Захариев. Той заяви, че икономическият растеж е по-скоро бягане на дълги разстояния, отколкото спринтова дисциплина. (Вижте основни акценти от презентацията на Захариев и Богданов)

Георги Ангелов, старши икономист на Институт "Отворено общество" – София и Лъчезар Богданов от Industry Watch защитиха необходимостта от бърз икономически растеж. Те изтъкнаха, че европейските държави с ниски (или плоски) данъци наваксват около два пъти по-бързо изоставането си спрямо социалните държави. "По-социалният модел е този на икономическия растеж", заяви Ангелов и добави, че най-напред трябва да се развие икономиката, да се увеличат доходите и едва след това да се прави преразпределение на обществените средства. (Акценти от презентацията на Ангелов и Лъчезар Богданов можете да намерите тук.) В началото на на дисусията пък Марин Лесенски, експерт на "Отворено общество", направи сравнение на двата модела.

Панайотис Карвунис, който е заместник-генерален директор на Генерална дирекция "Комуникации" на Европейската комисия заяви, че амбицията на ЕС е да направи Европа конкурентноспособна. Това трябва да стане както с развитие на икономиката й, така и с отстояването на принципите на солидарността и социалното благополучие, които са в основата на социалния й модел.

Дискусията беше част от проекта "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа", който е финансиран от Европейския съюз. Основната му цел е да насърчи гражданското участие в дебатите по общоевропейски въпроси през призмата на националния контекст. Проектът е част от програмата "План Д – Демокрация, дебат и диалог", която цели стимулирането на широк обществен дебат между европейските институции и гражданите на стария континент.

Пълен аудио запис от дискусията можете да намерите тук, а видео - тук. Повече подробности за проекта вижте на страниците на новия ни сайт http://eusolidarity.osi.bg/

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us