161 милиона евро ще бъдат инвестирани
в сигурността на българските граници
02.02.2008

"161 милиона евро ще бъдат инвестирани в сигурността на българските граници". Този акцент извеждат редица български издания в информациите си от организираната от Институт "Отворено общество" – София конференция "Готовността на България за присъединяване към Шенгенското пространство". По време на дискусията, проведена на 1 февруари в столичния хотел "Радисън", беше представен мониторингов доклад на "Отворено общество", в който се прави преглед на извършеното от администрацията досега по този въпрос. Високопоставени представители на вътрешно и външно министерство, на министерството по европейските въпроси, на "Гранична полиция" и на неправителствени организации пък очертаха мерките, които предстои да бъдат въведени преди планираното през 2011 година присъединяване на страната към Шенгенското пространство.

"След влизането ни в НАТО и ЕС, третата основна цел за страната ни е участието в Шенген", казва министърът на вътрешните работи Румен Петков, цитиран от вестник "Дневник". Вестникът цитира и министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова, според която процесът по покриване на критериите за шенгенско членство трябва да включва постоянно действащ механизъм на гражданския контрол.

В своя информация от конференцията информационната агенция "Фокус" пише, че до този момент България е инвестирала 77 милиона евро в техника, необходима за повишаването на сигурността на границите. Агенцията цитира и заместник-министъра на външните работи Милен Керемедчиев, който очерта мерките за синхронизиране на българската визова политика с тази на страните от Шенген.

"Забавя се подзаконовата база за влизането ни в Шенген", пише електронното издание mediapool.bg. Тази констатация се съдържа и в доклада на "Отворено общество", който беше представен на конференцията в петък.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us