България прилага в срок мерките
за присъединяване към Шенгенското пространство
01.02.2008

"Въвеждането на Шенгенските принципи и разпоредби в националното законодателство като цяло се реализира в срок." Това каза Денница Колева, експерт на Институт "Отворено общество" – София, представяйки мониторинговия доклад на Института "Готовност на България за присъединяване към Шенгенското пространство". "Същевременно, допълни тя пред участниците в едноименната конференция на "Отворено общество", се наблюдават отделни закъснения по отношение на приемането на подзаконовата нормативна уредба, както и по прилагането на законодателните мерки". Денница Колева подкрепи призива на вътрешния министър Румен Петков за обособяването на Главна дирекция "Гранична полиция" в самостоятелна служба.

Заместник-министърът на вътрешните работи Горан Йонов каза, че свързаните с въпроса "Шенген" области, по които работи администрацията, са общо пет: подобряване на граничния контрол, визовата политика, международно полицейско сътрудничество, защита на личните данни и присъединяване към шенгенската информационна система. Той подчерта, че средствата по Националната индикативна програма по инструмента "Шенген" са 161 милиона евро, като сто процента от тях идват от ЕС. В този смисъл Йонов призова проектите по този национален приоритет да бъдат съфинансирани и от държавния бюджет.

Заместник-министърът на външните работи Милен Керемедчиев каза, че около 70 процента от българските консулски служби по света отговарят на шенгенските критерии. В някои от тях успешно се въвеждат гишета за биометрични данни. Предстои въвеждането на call центрове, както и на online услуги при попълването на заявления за български визи, подчерта той.

Пред участниците в конференцията, организирана от Институт "Отворено общество" – София говориха и главен комисар Красимир Петров, шеф на гранична полиция, съветникът на вътрешния министър Ханс Герхард Дьоринг и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Зинаида Златанова.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us