Програми
МВР и ИОО сключват Споразумение
за наблюдение на Шенгенския процес

19.03.2010

МВР и Институт "Отворено общество" – София сключват Споразумение за осъществяване на гражданско наблюдение върху подготовката на България за присъединяване към Шенген.

Според текста на споразумението Институт "Отворено общество" - София ще осъществява гражданско наблюдение върху напредъка на България в подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство и процеса по усвояване на средствата по Инструмента Шенген. Министерството на вътрешните работи се ангажира от своя страна да предоставя регулярно на “Отворено общество” необходимата информация за осъществяването на гражданското наблюдение при спазване на националното законодателство и клаузите за конфиденциалност.

Институт "Отворено общество" - София ще оповестява и разяснява публично резултатите от осъществяваното гражданско наблюдение на обществени форуми и пресконференции, на които ще бъдат канени представители на МВР и другите държавни институции, ангажирани в процеса на подготовка за присъединяване към Шенген.

Споразумението ще бъде подписано на 22 март, понеделник, от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов и Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество". Веднага след подписването, което ще се състои в хотел Радисън, двамата ще дадат пресконференция.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us