Програми
Гражданско участие на европейско ниво

10.03.2010

Програма "Европейски политики и гражданско участие" към Институт "Отворено общество" – София организира двудневен семинар на тема "Участие на гражданите в процеса на вземане на решения на европейско ниво – възможности и предизвикателства". По време на семинара ще бъдат обсъдени различни модели на участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС. Освен това ще бъде представен и проекта "Европейски граждански панел – нови демократични инструменти за нови институции".

Семинарът ще се проведе на 11 и 12 март в столичния хотел "Родина".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us