Програми
Предизвикателства пред присъединяването към Еврозоната

04.12.2009

"Икономически и политически предизвикателства пред присъединяването към Еврозоната." Това е темата на международната конференция, организирана от Инициативата за европейски политики (EUPI) към Институт "Отворено общество" – София. Форумът ще събере български и международни експерти, политици и лидери на общественото мнение, които ще обсъдят различните сценарии, политически алтернативи и времева рамка за присъединяване на новите страни членки на ЕС от Централна и Източна Европа към Еврозоната.

"Неопределеното удължаване на периода преди приемането на еврото е вредно както за новите страни членки на ЕС от ЦИЕ, така и за държавите членки на Еврозоната, а и за самата единна валута". Това е един от основните изводи от изследване на Инициативата за европейски политики. Обобщаващият доклад "Икономически и политически предизвикателства пред присъединяване към Еврозоната в един свят след "Лиман брадърс"", който ще бъде представен на конференцията е базиран на изводите от девет национални доклада за новите страни членки от ЦИЕ. (Тук можете да намерите резюмета на обобщаващия доклад – на български и на английски език.)

Кризата създава безизходица. Нарастващото нетърпение за приобщаване към еврозоната на новите страни членки от ЦИЕ се сблъсква с трудности в изпълнението на номиналните критерии, сложни политики и неохота на вече членуващите държави и на европейски институции за разширяване на монетарния съюз в краткосрочен план.

Критична точка по пътя към еврото е влизането в Европейския валутен механизъм (ERM II). Липсата на формализирани критерии за присъединяването обаче усложнява процеса. Политически, икономически, дори културни съображения, както и погрешни приоритети, неудачна организация и лош политически имидж на дадена държава са в състояние негласно да блокират достъпа до ERM II.

Присъединяването към Европейския монетарен съюз включва редица институционални актьори, чието взаимодействие е в състояние да ускори или да забави много процеса. Правилата около двата ключови "прехода" (влизане в ERM II и в еврозона) са достатъчно гъвкави, за да допускат нюанси на интерпретацията и промени в политиките, които негласно да регулират процеса на разширяване.

В настоящата ситуация вероятността за промени в установените процедури е пренебрежима. Дори в период на хаос не всичко е разрешено. Твърдите институционални и правни рамки обаче не бива да обезкуражават опитите за рационализиране на една прекомерно регулирана процедура.

Обобщаващият доклад и деветте национални доклада са издания на Инициативата за европейски политики на институт "Отворено общество" - София и са изготвени в рамките на проект "Икономически и политически предизвикателства пред присъединяване към Еврозоната в един свят след "Лиман брадърс"". Докладите са налични на интернет страницата на инициативата – http://www.eupi.eu/

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us