Програми
Дискусия "Пазар на труда в ЕС:
предимства и предизвикателства за България"

20.05.2008

"Пазар на труда в ЕС: предимства и предизвикателства за България" е последната дискусия, която Институт "Отворено общество" – София и ПроМедия организират в рамките на проект "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа".

Целта на дискусията е да запознае участниците с новите предизвикателства за България в ЕС по отношение на свободното движение на хора, да анализира състоянието на пазара на труда в страната и перспективите за неговото развитие, както и да обсъди Стратегията на правителството за миграция и интеграция.

Представители на държавни институции, местната власт, бизнеса, браншовите организации, академичните среди и гражданското общество ще говорят за предимствата и недостатъците на провежданата в България политика и ще се потърсят нови възможности за стимулиране на развитието на българския пазар на труда като част от този на ЕС.

Проектът "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа", който е финансиран от Европейския съюз, цели насърчаването на гражданското участие в дебатите по общоевропейски въпроси през призмата на националния контекст.

Дискусията, която ще се проведе в Аудитория 10 на Стопанската академия в Свищов на 21 май от 14 часа, можете да чуете наживо по интернет.
За да слушате с Winamp player натиснете тук.
За Java player натиснете тук.

Дневният ред на дискусията можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us