Програми
Дискусия "Междукултурен диалог – единни в многообразието?"

02.04.2008

"Междукултурен диалог – единни в многообразието?" е поредната дискусия, която организират Институт "Отворено общество" – София, съвместно с ПроМедия и сдружение "Европейски пространства 21" в рамките на проект "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа". Целта на дискусията е да бъде обсъдено значението на междукултурния диалог като механизъм за идентифициране на общи ценности и идеи и за взаимното уважение и признаване на различията. Въпросът, на който ще се търси отговор, е как може да се постигне баланс между идентичностите и културното многообразие и какви са предизвикателствата за България в този план.

Проект "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа" е финансиран от Европейския съюз. Основната му цел е насърчаване на гражданското участие в дебатите по общоевропейски въпроси през призмата на националния контекст.

Дневният ред на дискусията, която ще се проведе на 4 април (петък) от 12 часа в Клуба на дейците на културата в град Русе, можете да намерите тук. Още информация за проекта на Институт "Отворено общество" - София можете да намерите на http://eusolidarity.osi.bg/

Дискусията в Русе можете да чуете на живо по интернет.
Ако използвате Winamp player натиснете
тук.
За Java player натиснете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us