Програми
Дискусия "Европейски социален модел"
и/или "бърз растеж на икономиката"

28.02.2008

Институт "Отворено общество" - София, програма "Европейски политики и гражданско участие", организира на 29 февруари дискусия на тема: "Европейски социален модел" и/или "бърз растеж на икономиката"? Целта на дискусията е да се изведат основните характеристики на европейския социален модел и на бързия растеж на икономиката като се представят техните силни и слаби страни. Участниците в дебата ще обсъдят политиките в България в рамките на тези два модела и ще поставят въпроса дали е възможен алтернативен път, който оптимално да съчетава техните предимства, като избягва негативните им последици.

Дискусията ще бъде открита от г-н Панайотис Карвунис, заместник-генерален директор на Генерална дирекция "Комуникации" на Европейската комисия. На срещата са поканени представители на институциите, синдикатите и гражданското общество.

Дискусията е част от проект "Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа", който е финансиран от Европейския съюз. Основната му цел е да насърчи гражданското участие в дебатите по общоевропейски въпроси през призмата на националния контекст. Вие също можете да изразите мнение по темата, като попълните анкета "Какво бихте избрали: европейския социален модел или бърз растеж на икономиката?"

Дневният ред на събитието, което ще се проведе в салон МАТИ`Д на НДК, можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us