Програми
Конференция "България и Шенгенското пространство"

30.01.2008

Каква е готовността за присъединяването на България към Шенгенското пространство? Това е темата на конференцията, организирана от Институт "Отворено общество" – София, която ще се проведе на 1 февруари 2008 г. в столичния хотел "Радисън". На нея ще бъде представен специален анализ по темата, изготвен от Денница Недева, експерт на "Отворено общество" и съветник към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Представители на вътрешното министерство и Главна дирекция "Гранична полиция" пък ще говорят за напредъка и предстоящите ангажименти на МВР по отношение на присъединяването на страната към Шенгенското пространство. Конференцията ще бъде открита от министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова, вътрешния министър Румен Петков и заместник-министъра на външните работи Милен Керемедчиев, а участие в дискусиите ще вземат представители на външно министерство, на Европейката комисия у нас и на неправителствени организации.

През юни 2007г. правителството определи 2011 за година за присъединяването на България към Шенгенското пространство. Дотогава усилията на администрацията трябва да се фокусират в три основни области: подобряването на граничния контрол, визовата политика и миграцията. Изследването на Институт "Отворено общество" – София констатира, че въвеждането на Шенгенските принципи и разпоредби в националното законодателство като цяло се реализира в срок. Същевременно обаче се наблюдават отделни закъснения по отношение приемането на подзаконовата нормативна уредба.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us