Програми
Къща на гражданското общество

10.06.2011

На 11 юни, събота, в хотел Хилтън в София ще се проведе национално обсъждане на механизмите, чрез които българските граждани могат да участват в процеса на вземане на решения на Европейско ниво и/или да отстояват своите права на европейски граждани. Това са Европейската гражданска инициатива, правото на достъп до документи на ЕС, сезирането на Европейския омбудсман, отправянето на петиции до Европейския парламент и на жалби до Европейската комисия.

Инициативата е част от проект "Carrousel", който се реализира едновременно в пет страни от ЕС и се финансира по Програма "Европа за гражданите" на Европейската Комисия. Водеща организация е ECAS (European Citizens Action Service) – Брюксел, с партньори в България, Полша, Унгария и Франция. В основата е идеята за създаването на т.нар. „Къща на гражданското общество” – виртуално и физическо пространство, където граждани и НПО ще могат не само да се информират за своите граждански права в ЕС и да търсят контакт с европейските институции, но и да се сдружават и развиват общи инициативи, включително и в контекста на възможностите, които новосъздадената Европейска гражданска инициатива ще предлага от април 2012 г.

В дискусията в Хилтън, чийто организатор е Институт "Отворено общество" - София, ще участват общо над 100 граждани и представители на неправителствени организации от цялата страна.

Още информация за събитието можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us