Програми
Новите предизвикателства
пред гражданското общество в България

04.04.2011

Институт "Отворено общество" – София организира публична дискусия, на която ще бъдат представени основните изводи от втория за България Индекс на гражданското общество. Докладът "Гражданска активност без участие", изготвен от експерти на “Отворено общество”, е по методология на CIVICUS (Световен алианс за гражданско участие).

По време на дискусията, която ще се проведе на 5 април, вторник, в столичния хотел Дедеман Принцес, ще бъдат обсъдени основните предизвикателства и възможните решения за развитието на гражданското общество в страната.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us