Програми
Пресконференция за напредъка на България към Шенген

04.02.2011

Институт "Отворено общество" – София ще представи резултатите от гражданското наблюдение на изпълнението на Националния план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници.

Междинният доклад, оценяващ подготовката на България към 31 януари 2011 г., ще бъде връчен на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Пресконференцията на "Отворено общество" ще се проведе на 6 февруари, неделя, в столичния хотел Радисън.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us