Програми
"Отворено общество" представя междинен доклад
за напредъка по Шенген

01.10.2010

Програма Европейски политики и гражданско участие на Институт "Отворено общество" - София ще представи основните резултати от гражданското наблюдение по подготовката на България за присъединяване към Шенгенското пространство. На 3 октомври, неделя, представители на Института ще връчат на вътрешния министър Цветан Цветанов междинния доклад от наблюдението на изпълнението на Националния план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахване на контрола по вътрешните граници. Министър Цветанов ще коментира изводите от доклада на пресконференция в столичния хотел Радисън, която ще започне в 11 часа.

Гражданското наблюдение на процеса по присъединяването на България към Шенгенското пространство е резултат от сключеното през март тази година споразумение между МВР и Институт "Отворено общество" – София.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us