Програми
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ТРАУРНАТА И ПОГРЕБАЛНА ДЕЙНОСТ

Цели на проекта

  1. Разработване на нормативна база за траурната и погребалната дейност въз основа на съвременния чуждестранен опит и експертизата на професионалистите в сферата.
  2. Уреждане на градоустройствения статут на гробищните паркове - тяхното изграждане, благоусторяване, поддържане и охрана.
  3. Регулиране на траурната и погребалната дейност, която се извършва на територията на гробищните паркове, регулиране дейността на погребалните агенции и взаимоотношенията им с клиентите и с общинските предприятия "Гробищни паркове".

Средства за реализирането на проекта

  • Проучване на нормативната уредба във Франция, Италия, Германия, Великобритания и Гърция;
  • Разработване на проект за закон, основан на проучения опит;
  • Обсъждания на законопроекта с представители на заинтересованите министерства, на общините, на частните фирми и гражданите;
  • Отразяване на резултатите от обсъжданията в текста на законопроекта и внасянето му от група народни представители за обсъждане и приемане в Народното събрание.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Проект за Закон за погребалната дейност, в съответствие със съвременната практика в европейските страни. Законът осигурява баланс в разпределението на правата и отговорностите на институциите на местно и национално ниво и урежда участието на бизнеса. Проектът ще е основа за обсъждане и приемане на закона от 41 Народно събрание.

Експерти и партньори

Фондация "Свободна и демократична България"

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Ленко Ленков – Фондация "Свободна и демократична България"
fdbfound@mail.bol.bg

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Анита Байкушева
abaikusheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us