Програми
НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
(MACRO WATCH И BUDGET WATCH)

Цели на проекта

  1. Насочване на общественото и политическото внимание към рисковете от неблагоразумна икономическа политика и негативните ефекти от нея върху благосъстоянието, заетостта и икономическата активност.
  2. Идентифициране и анализиране на конкретни рискове за икономиката, както и на конкретни решения на икономическата политика, които могат да допринесат за тяхното увеличаване или намаляване.

Средства за реализирането на проекта

  • Продължаване на гражданското наблюдение върху изпълнението на бюджета и макроикономическите показатели в страната, започнало през 2008 г. с групата Macro Watch;
  • Прес конференции за публично коментиране на тендециите и предизвикване на обществен дебат върху възможностите за намаляване на рисковете;
  • Ежемесечно наблюдение на изпълнението на консолидирания и републиканския бюджет;
  • Наблюдение и анализ на ефектите от кризата върху бюджета и реакцията на правителството/министерството на финансите.

Статус на проекта

В процес на реализация.

Резултати

Проектът ще се осъществява през цялата 2009 г.

Macro Watch
На 22 април в х-л Хилтън беше представен първият макроикономически анализ в проекта на прес конференицията "Усещане за криза". Предстоят още два анализа, за които също ще бъдат организирани пресконференции.

Budget Watch

  • 3 кратки доклади за изпълнението на бюджета
  • Публикуване на анализи и доклади в "Политики"
  • 1 пресконференция

Експерти и партньори

Лъчезар Богданов – супервизия
Георги Ангелов – ръководител на проекта
Георги Ганев – експерт
Георги Прохаски – експерт
Димитър Чобанов – експерт

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Георги Ангелов
george@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us