Програми
ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Цели на проекта

  1. Анализ на прозрачността на бюджетното измерение в сферата на здравеопазването.
  2. Изготвяне на профил на здравнонеосигурените лица в България – колко и какви са те, какви са причините за отпадането им от системата.
  3. Предизвикване на дебат сред заинтересованите среди върху мерките за събиране на просрочените задължения, привличане към системата на тези извън нея, какви реформи са необходими, за да се намали несправедливостта на достъпа до здравно осигуряване в България и как държавата може да окаже социална подкрепа на здравнонеосигурените от уязвимите групи.

Средства за реализирането на проекта

  • Провеждане на социологическо изследване на здравнонеосигурените лица над 18 годишна възраст;
  • Публикуване на доклад за здравноосигурителната система в България и предоставянето му на заинтересованите страни;
  • Организиране на публично представяне на доклада и дискусия;

Статус на проекта

Приключил 

Резултати

Докладът "Здравнонеосигурените и осигурителната система в България" е разработван в периода 2007-2008 година. В началото на 2009 година е публикуван в поредицата "Здравеопазване" на Програма Управление и публични политики на Отворено общество.

На 14 май 2009 г. в х-л Радисън е проведена кръгла маса, на която беше представен докладът. В последвалия дебат участие взеха представители на Министерството на здравеопазването, на съсловни организации и на медиите.

Английският превод на доклада "Здравнонеосигурените и осигурителната система в България" е публикуван на интернет страницата на Институт "Отворено общество" - София.

Експерти и партньори

Десислава Кузнецова – ръководител на проекта
н.с. д-р Екатерина Маркова
н.с. д-р Васил Киров
Боян Захариев
д-р Мими Виткова
д-р Христо Хинков
Ивайло Иванов
Георги Ангелов

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Д-р Христо Хинков
hhinkov@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us