Програми
РАБОТНИ ТЕТРАДКИ ЗА АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ – "OТПАДАЩИТЕ РОМИ"

Цели на проекта

  1. Развитие на сериозен капацитет в сферата на анализа на образователни политики.
  2. Предизвикване на информирано експертно и публично обсъждане по важни въпроси на управлението на средното образование и образователните политики.

Средства за реализирането на проекта

  • Създаване на специална редакционна колегия с представители от Институт “Отворено общество” -София, представители от академичните среди, които имат отношение към анализа на образователни политики, представители на Институт “Отворено общество” -Будапеща и на администрацията
  • Издаване на 3 работни тетрадки от поредицата аналитични разработки в сферата на образователните политики
  • Публично представяне и дискусия на издадените изследвания

Статус на проекта

Приключил

Резултати

В рамките на проекта е публикуван изследователски труд на екип, ръководен от проф. Николай Тилкиджиев, за отпадането на ромски деца от училище. Теренното проучване е финансирано от Националния фонд за научни изследвания към МОН (2005 – 2008 ), а изготвеният анализ е рецензиран от ст.н.с. Таня Неделчева и проф. Димитър Димитров. Формулират се препоръки за пътища и политики за преодоляване на проблема. Анализът е направен от позицията на основните заинтересовани страни, като е представен и чуждият опит в тази сфера.

Резултатът от проекта е книгата "Отпадащите роми" (ISBN 978-954-9828-66-5), публикувана в поредицата "Образование" на Институт "Отворено общество" -София в тираж от 500 броя. Първоначалната идея е изследователският труд да бъде публикуван в Интернет. Вместо това е сключено споразумение с Издателска къща Сиела за разпространение на 350 екземпляра от книгата на пазара. Книгите могат да бъдат намерени в книжарнците на Сиела в цялата страна, в книжарници Хеликон и Пингвините.

Книгата беше представена на 9 юни 2009 г. на организирано публично обсъждане в Център за култура и дебат "Червената къща". В дебата се включиха представители на академичните среди, на неправителствените организации, РИО- София град и Дирекция "Етнически и демографски въпроси" към МС.

Експерти и партньори

Проф. Д.с.н. Николай Тилкиджиев
СУ "Св. Климент Охридски"
Философски факултет, катедра "Публична администрация"
Nikolai.Tilkidjiev@gmail.com

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Анита Байкушева
abaikusheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us