Програми
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИ В УПАДЪК

Цели на проекта

Целта на проекта е да постави на дискусия проблемите на най-слабо развитите общини. Макар да съществуват редица програми, насочени към създаването на местен капацитет за развитие, те не достигат до наистина най-бедните общини, тъй като там не могат да бъдат открити дори минимални предпоставки за създаване на местни партньорства.

Средства за реализирането на проекта

  • Проучване на основните социално-икономически проблеми в избраните общини.
  • Организиране на кръгла маса в София по проблемите на най-изостаналите общини с участието на кметовете на тези общини, представители на МРРБ, МТСП, МОН и НПО.

Статус на проекта

Приключил 

Резултати

  • Доклад за проблемите на най-изостаналите общини под формата на доклад
  • Организирана кръгла маса и дискутирани проблеми на общините

Експерти и Партньори

Димитър Димитров

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us