Програми
ОБУЧЕНИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС

Цели на проекта

Основна цел на проекта е да повиши административният капацитет на неправителствени организации и представители на местната власт, работещи по ромските въпроси и да стимулира участието на роми в конкурсите за работа в институциите на ЕС. Проектът си поставя за цел и да предостави информация за историята, структурата и функциите на институциите на Европейският съюз, възможностите по кандидатстване, усвояване и управление на средства от Структурните фондове. .

Средства за реализирането на проекта

В рамките на проекта ще бъдат осъществени серия от обучения:

  • Обучение за административни служители (експерти по етнически и демографски въпроси, експерти по въпросите на европейската интеграция и др.) и местни ромски НПО в умения по кандидатстване за средства от Структурните фондове и Европейски социален фонд
  • Обучение за НПО представители за спецификите на кандидатстване за средства от Структурните фондове
  • Методическа подготовка за участие в отворените конкурси за работа в институциите на Европейският съю

Статус на проекта

Приключил 

Резултати

Предложеният проект ще стимулира участието на представителите на ромската общност в процеса на разработване и управление на проекти по Европейските структурни фондове за решаване на проблеми, свързани с ромското население в страната.

Експерти и партньори

Димитър Димитров
Радостина Чапразова
Виктория Петрова

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg

Димитър Димитрова
ddimitrov@osf.bg


 


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us