Програми
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ

Цели на проекта

  • Изработване и въвеждане на инструменти, насочени към провеждане на адекватни публични политики на общинско ниво.
  • Повишаване на отчетността и прозрачността при планиране и отчитане на общинския бюджет и усилване на гражданското участие и контрол в общинския бюджетен процес.
  • Повишаване капацитета на институцията обществен посредник.

Средства за реализирането на проекта

  • Подпомагане създаването на общинска програма за закрила на детето в Столична община.
  • Институционализиране на Общински фонд "Култура" в Столична община.
  • Насърчаване на гражданското участие в общественото обсъждане на проекта и отчета на бюджет и повишаване на информираността за същността на общинския бюджет.
  • Повишаване на капацитета на институцията обществен посредник.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Проектът ще спомогне за създаването на общинска програма за закрила на детето в Столична община и институционализиране на Общински фонд "Култура" в Столична община. Паралелно ще се работи за работи за повишаването на капацитета на обществените посредници от общини в страната.

Експерти и партньори

Антоанета Цонева
Светослав Георгиев

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg


 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us