Програми
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Цели на проекта

Целта на проекта е да се отворят възможности за развитието на жилищната политика, санирането на сградите в голяма част от българските градове, възстановяването на разрушените общностни връзки и форми на съжителство в многоетажните жилищни сгради.

Средства за реализирането на проекта

  • Проучване на социално-икономическото въздействие от приемането на новия закон.
  • Социологическо проучване на нагласите по отношение на новите правила за организация на етажната собственост.
  • Анализ на възможностите на кредитния пазар да отговори на нуждите от финансов ресурс за саниране на сградния фонд.
  • Сравнителен анализ на организацията на етажната собственост и регламентиране на отношенията вътре в етажната собственост и с трети страни.

Статус на проекта

Приключил 

Резултати

Проектът ще спомогне косвено за урегулирането на сложните отношения в етажната собственост, както и отношенията на етажната собственост с други лица. Законът за етажната собственост е предпоставка за стартиране на модернизацията на сградния фонд, чрез организирането на договорни взаимоотношения между представители на трите сектора (т.е. чрез публично-частни партньорства).

Експерти и партньори

Стоил Сотиров – Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство (ГСКНС)
Надежда Лазарова – ГСКНС
Светла Цветкова – ГСКНС
Светослав Георгиев – Институт за развитие на публичната среда (ИРПС)
Антоанета Цонева – ИРПС
Бойко Войнов – Американска търговска камара
Таня Косева – Бошова – Американска търговска камара
Арх. Георги Георгиев – Българска жилищна асоциация
Теодор Илиев – МРРБ
Диана Златева – МРРБ
Стефан Хубанов – МРРБ

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg


 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us