Програми
ПРОМЯНА В ПОГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС
Цели на проекта

Да се дискутират проблемите и предизвикателствата пред пограничните райони след влизането в ЕС.

Средства за реализирането на проекта
 
  • Проучване на последиците от промяната в пограничните райони след влизането на България в ЕС;
  • Работни срещи в погранични общини
 
Статус на проекта 

Приключил

Резултати
 
  • Проектът очертава кръг проблеми, с които се сблъскват жителите от пограничните райони.
  • Разработване на проекти за публични политики.
 
Експерти и партньори

Институт за социална интеграция
ifsi@abv.bg

Финансиране

Институт "Отворено общество”"- София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg


 
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us