Програми
РАЗВИВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН ДИАЛОГ С
НПО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Цели на проекта

Основната цел на проекта е създаване и развиване на ефективен модел на парламентарен диалог с участието на неправителствени организации по въпросите на хора в неравностойно положение.

Проектът цели и създаването на Парламентарен клуб към Народното събрание, където ще се обсъждат проектозакони, имащи отношение към уязвимите групи в обществото.

Средства за реализирането на проекта

  • Проучване на практиките в други парламенти на европейски страни;
  • Гостуване на депутат от Европейския парламент, работещ по проблемите на уязвимите групи;
  • Посещение на група български депутати, представители на НПО и на целевата група в Европейския парламент.
  • Работни срещи между представители на НПО и депутати, работещи в сферата на хората в неравностойно положение.

Статус на проекта

Приключил 


Резултати

  • Създаване на Парламентарен клуб към Народното събрание по въпросите на групите в неравностойно положение, което ще гарантира постигането на консолидирана политика по тези проблеми.
  • Обмен на опит между български депутати и европейските им колеги в областта на лобирането за въпросните обществени групи и трупане на полезно know-how у българските народни представители.
  • Поставяне началото на ползотворно сътрудничество между представители на парламентарните групи и неправителствения сектор, ангажирани по въпросите на уязвимите групи.

Експерти и партньори


Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Десислава Сиракова 
dsirakova@osf.bg

 
 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us