Програми
ОН-ЛАЙН УСЛУГИ ПО ДДС: АНАЛИЗ НА РАЗХОДИ И ПОЛЗИ

Цели на проекта

Провеждане на изследване, което да обоснове доколко предлагането на он-лайн услугата по ДДС е изгодно за обществото и доколко си струва усилията и инвестициите.

Средства за реализирането на проекта

  • Методика за оценка на он-лайн услугите за гражданите и бизнеса;
  • Определяне разходите за пускането и подържането на он-лайн услугата подаване на декларация по Интернет;
  • Оценка на ползите за клиентите на администрацията от предоставянето на услугата;
  • Разкриване на нетния ефект от въвеждането на услугата, в т.ч. ограничаване на анти-корупционните практики.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Изследване

Експерти и партньори

Доц. Румен Брусарски
brussar@unwe.acad.bg

Нина Каменова
N.Kamenova@ipaei.government.bg

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg


 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us