Програми
МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (СОС) И ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Цели на проекта

Повишаване нивото на прозрачност на Столичната община и гарантиране публичността на вземаните решения чрез разработването на публичен регистър на сделките с общинска собственост и провеждането на системен мониторинг на дейността свързана със:

 • Стопанската политика и общинска собственост;
 • Общински бюджет;
 • Градоустройство, архитектура и строителство;
 • Екология и земеползване.

Средства за реализирането на проекта

 • Физическо присъствие на заседанията на СОС;
 • Писане на доклади за отделните заседания на СОС и комисиите към него;
 • Обобщаване на докладите от заседанията в междинен и краен доклад;
 • Разработване на софтуер за публичния регистър.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

 • Междинен и краен доклад от мониторинга върху дейността на Столичния Общински Съвет, представени пред медиите и заинтересованите групи;
 • Разработен софтуер за публичен регистър на сделките с общинска собственост;
 • Издаване на брошури (1 и 2) за приходите и разходите на Столичния Общински съвет.
 • Едногодишен мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет (СОС) (Подробности за мониторинга можете да намерите тук)
 • Меморандум за Открито управление на София, подписан от кандидат-кметовете на 25.10.2005 година.

Експерти и Партньори

Институт за развитие на публичната среда
София 1408
Ул. "Нишава" № 121
Тел. 958 24 33
Е-mail:
iped_1@abv.bg

Фондация "АКСЕС – СОФИЯ"
София 1463, ул."Шандор Петьофи" № 50, ап. 1
Тел.: 954 97 25, 951 54 32, 951 54 44
Е-mail:
office.acs@netplus.bg

Фондация "БлуЛинк"
София 1309, ул."Царибродска" № 59 А
Тел.: 920 15 47
Е-mail:
office@bluelink.net

"Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство"
София 1000 ПК 1107
Тел.: 954 90 24
Е-mail:
antisofcor@abv.bg

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us