Програми
ВЛИЯНИЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ

Цели на проекта

Изясняване ролята на фактора "децентрализация" за по-ефективното усвояване на средствата по европейските структурни фондове. Изследване на ефектите от политиката на децентрализация на общинско равнище. Изследване на капацитета на общините да управляват процеса на децентрализация към още по-ниските териториални единици – райони и кметства.

Средства за реализирането на проекта

  • Анализ на опита на новите страни-членки в ЕС
  • Анализ на политиката на децентрализация в България

Статус на проекта 

Приключил

Резултати

Доклад

Експерти и партньори

д-р Стефан Иванов
Клуб "Икономика 2000"
Тел.: (+359 2) 9445027
E-mail:
office@club2000.org

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт 

Десислава Сиракова 
dsirakova@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us