Програми
СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ-БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Цели на проекта

Повишаване на капацитета на общините за усвояване на средствата по европейски програми и проекти чрез осигуряване на достъп до модерна, интернет-базирана система за дистанционно консултиране

Средства за реализирането на проекта

Програмна платформа

Статус на проекта 

Приключил

Развитие на проекта

Платформата е разработена и е в период на тестване. Предстои отварянето й за потребители.

Резултати

Създаден интернет портал за консултиране на общините по европейски програми и проекти. 

Експерти и партньори

Гергана Манева
gpm_2006@abv.bg

Таня Венкова
tvenkova@oscg.info

Деница Кунева
denikouneva@abv.bg

Томислав Дончев
tdonchev@osf.bg

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София 

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osg.bg 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us