Програми
СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Цели на проекта

Oписание на съществуващата система на разделение на услугите, предоставяни от държавата и общините. Оценка на методиката за създаване на стандарти за делегиране на държавни услуги. Разработване на методика за остойностяване на публичните услуги, предоставяни от общинските администрации.

Средства за реализирането на проекта

  • Описание на съществуващата система на разделение на предоставяните услуги от държавата и от общините;
  • Разработена методика за остойностяване на публичните услуги, предоставяни от общинските администрации;
  • Оценка на методиката за създаване на стандарт за делегиране на държавни услуги;
  • Обобщаване на универсалните елементи от методиката, които могат да послужат за основа при остойностяването на други публични услуги.

Статус на проекта

Приключил 

Резултати

  • Стимулиране на ефективното управление;
  • Създаване на инструмент за граждански контрол на разходите на местно равнище и прозрачност в разходването на публични средства ;
  • Постигане на баланс между разходи и ползи за обществото;
  • Реалистично бюджетно планиране, обърнато към качество и ефективност на услугите за гражданите и бизнеса.

Експерти

Станка Ангелова
Борислав Борисов
Юри Кузнецов
Гинка Чавдарова

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osg.bg 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us