Програми
АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ПОЛИТИКА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ

Цели на проекта

Изследване на ефектите от политиката на децентрализация на общинско равнище. Изследване на капацитета на общините да управляват процеса на децентрализация към още по-ниските териториални единици – райони и кметства.

Средства за реализирането на проекта


Статус на проекта 

Приключил

Резултати

Доклад

Аудиозапис от кръгла маса в хотел "Рила", проведена на 5 юни 2007г.: част 1, част 2, част 3, част 4.

Експерти и Партньори

д-р Стефан Иванов – Клуб "Икономика 2000"
Тел.: +359 2 9445027
E-mail:
office@club2000.org

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg
 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us