Програми
АНАЛИЗ НА ПРОТИЧАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ

Цели на проекта

Обективно да се анализира, обоснове и представи целият процес на здравната реформа, неговите каузални връзки с различни фактори, евентуалните отклонения от първоначалния замисъл и причините за тях, промените, настъпили в здравната система и резултатите от тях. Да се предложат научно обосновани заключения за необходими бъдещи действия, насочени към усъвършенстване на здравната система, както и да се създаде добра основа за планиране на по-нататъшното развитие на здравната система в България.

Средства за реализирането на проекта

Социологическо проучване:

  • Национално представително проучване сред граждани;
  • Количествено изследване сред медицински специалисти;
  • Качествено изследване с представители на местните органи на управление, синдикални и съсловни организации, здравна администрация, директори на болници и др.

Здравно-политически анализ (анализ на материали от пресата, анализ на законовата уредба)

Статус на проекта

В процес на приключване. Предстои представяне и публикуване на доклада.

Резултати

Доклад

Непосредствени резултати

  • Анализ на здравната система и резултатите от здравната реформа към настоящия момент
  • Предложения за бъдещи действия, основани на доказателства

Аудиозапис от кръгла маса в хотел "Рила", проведена на 19 юни 2007г.: част 1, част 2, част 3, част 4, част 5, част 6.

Експерти и Партньори

Проф. Мирослав Попов
Антония Димова
Мария Рохова

Финансиране

Институт "Отворено общество" -София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us