Програми
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА РАЗУМНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА УПОТРЕБЯВАЩИТЕ НАРКОТИЦИ

Цели на проекта

Да се направи анализ на влиянието на предприетите законодателни помени в НК спрямо поведението на инжекционно употребяващите наркотици и експертна оценка на това влияние спрямо социалните и здравни рискове.

Да се предизвика обществена дискусия относно ефективността на законодателната промяна.

Проучването е направено в 4 града – София, Пловдив, Бургас и Велико Търново

Изследването има за задача да даде отговор на следните въпроси:

 • Как се прилага новата законодателна мярка в четирите града
 • Какво е влиянието на законодателните помени върху пазара на наркотични вещества
 • Какъв е ефектът върху работата на програмите за социална и здравна интервенция сред инжекционно употребяващите наркотици

Средства за реализирането на проекта

 • Изследване влиянието на законодателната промяна
 • Събиране на статистическа информация от РПУ и съдилища относно броя на задържаните или съдените за притежание на наркотични вещества
 • Серия от 40 дълбочинни структурирани интервюта със съдии, прокурори, следователи, полицаи от направление наркотици, представители на НПО, включително аутрич работници, лекари и употребяващи наркотични вещества.
 • Провеждане на две фокус групи с употребяващи наркотични вещества в София и Пловдив.
 • Описание на конкретни казуси от съдебната практика, свързани с настъпилите промени в НК
 • Количествено проучване сред инжекционно употребяващи наркотици. За основа на това проучване се използва въпросника от проведеното през 2003 г. изследване "Инжекционно употребяващите наркотици в България – профил и рискове"
 • Анализ на дневниците на програмите за намаляване на вредите, в които са регистрирани промените в поведението на инжекционно употребяващите наркотици, обхванати от програмите.
 • Анализ на публикации в медиите – използвани са съществуващите електронни бази данни с публикации.
 • Сравнително-правен анализ "Политика на ЕС по отношение на притежанието и употребата на наркотици"
 • Представяне на резултатите от изследването

Статус на проекта

Приключен. Продължават дейности по лобиране за промени в проектозакона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Резултати

Доклад от изследването "Хероиновите потребители – една година след отпадането на "личната доза", достъпен на www.osf.bg
Сравнително-правен анализ "Политика на ЕС по отношение на притежанието и употребата на наркотици", достъпен на
www.osf.bg

Експерти и Партньори

Фондация "Инициатива за здраве" – София
Фондация "Панацея" – Пловдив
Сдружение "Доза обич" – Бургас
Клуб "Отворено общество" - Велико Търново
Тихомир Безлов
Силия Димитрова

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София
Международна програма за намаляване на вредите от употребата на наркотици, Институт "Отворено общество" - Ню Йорк

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg

Анна Любенова
sofianep@online.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us