Програми
МОНИТОРИНГ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Цели на проекта

Основната цел на проекта е установяването и отстояването на прозрачността и ефективността на дейността на Върховния касационен съд.

Средства за реализирането на проекта

Основната дейност по проекта е изготвянето на подробен преглед на решенията на Върховния касационен съд за периода 2002, 2003 и 2004 г, който да позволи да се направи оценка на дейността на тази институция. Впоследствие ще се изработи обективен анализ на резултатите от изследването с цел извличане на основните изводи от прегледа на решенията на Върховния касационен съд.

Статус на проекта

В процес на реализация

Резултати

  • Осъщественият мониторинг ще позволи да се направи оценка на качеството и ефективността на касационните жалби, както и на ефективността на протестите и на защитата.
  • Оценката ще спомогне също така да се направят изводи за наказателната политика, провеждана от ВКС и нейните основни тенденции.
  • Оценката ще се използва като инструмент за проследяване работата на Върховната касационна прокуратура.
  • На базата на резултатите по отношение на ефективността на трининстанционното производство, оценката на дейността на ВКС би послужила за мотив при провеждането на евентуални законодателни промени.

Експерти и Партньори

Даниела Доковска – САК
Йорданка Вандова – САК
Ина Лулчева – САК
Васил Василев – САК
Златка Динева – САК
Калина Славкова – САК
Георги Сламчев – САК

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Рада Смедовска
rsmedovska@osf.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us