Програми
РОМСКИ УЧИЛИЩА 2005
Цели на проекта

Да попълни и уточни базата-данни за състоянието и тенденциите в националното и регионално състояние на ромските училища в България в сравнение с изследването "Ромските училища в България – 2001".

Да се предложат възможни решения на типови проблеми за образованието на ромите в съответни региони, възрастови групи и идентификационни полета.


Средства за реализирането на проекта
 
  • Изработване на инструментариума за изследването
  • Провеждане на изследването
  • Анализ и обобщаване на данните
  • Публикуване на резултатите
 
Статус на проекта

Приключил 

Развитие на проекта

Проект "Ромските училища в България - 2001-2003" на програма "Образователни политики" даде началото на уникална база-данни за броя ромски училища, както и описание на основните тенденции за образованието сред ромите; бяха идентифицирани основните проблеми и опитваните начини на решения от държавни, общински и неправителствени институции.

Необходимостта от поддържането на базата-данни чрез постоянно събиране на информация, отчитането на промените в един четиригодишен период и идентифицирането на провежданите политики обосноваха настоящото изследване с вече изпробваната методика. Резултатите от него са важен принос за продължаване на национална образователна стратегия за работа по равноправно интегриране на ромите в българското общество чрез образование.

Резултати

Доклад

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Експерти

Доц. Димитър Денков
E-mail:
ddenkov@mail.orbitel.bg

Лице за контакт

Боян Захариев
 
Десислава Сиракова
 
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us