Програми
ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ ВЪВ ФОКУСА НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ МЕДИИ

Цели на проекта

Да стимулира развитието на медийна продукция, занимаваща се с проблемите на етническите общности, в това число:

  • "Шарен кон", Радио Нова Европа
  • "Светът на ромите", БНТ
  • Вестник АКАНА
  • Вестник Дром Дромендар

Да подпомогне процеса на равноправна интеграция на ромите в българското общество чрез адекватно медийно присъствие;

Да развие мултикултурни медийни продукти, които да позволят задълбочаване на процесите на взаимното опознаване на общностите в България.

Средства за реализирането на проекта

  • Анализ на постиженията, силните и слабите страни на малцинствените медии и на очертаващите се нови възможности за тяхното развитие.
  • Разработване на идеи и насоки, които да позволят формулиране на ясни приоритети за политиките на подпомагане на малцинствените медии.

Статус на проекта

В процес на реализиране

Развитие на проекта

Оценка на печатни и електронни медии, подкрепяни от Институт "Отворено Общество" - София

Резултати

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Експерти и партньори

Илко Йорданов
i.jordanov@osf.bg

Лице за контакт

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us