Програми
КЛУБ "ДЕКАДА"

Цели на проекта

Проектът има за цел да предостави платформа и да създаде форум за разискване на основните въпроси, свързани със социалната интеграция на ромите, съгласно с приоритетите, очертани в инициативата "Десетилетие на ромското включване: 2005-2015".

Проектът е насочен към:

 • Сформиране на коалиция от неправителствени организации, която да се ангажира с проблемите на ромската интеграция.
 • Изграждане на капацитета на ромски лидери и представители на неправителствения сектор за активно участие в дебатите, свързани с интеграцията на уязвимите групи.
 • Осъществяване на обмен на политически и експертни визии по актуални въпроси.
 • Създаване на граждански механизми за контрол по изпълнението на ангажиментите в областта на интеграцията.

Средства за реализирането на проекта

Провеждане на дискусионни форуми
Провеждане на работни-срещи на членове на клуб "Декада"
Обучения на експерти от публични институции и НПО
Публикации в медиите
Презентации на данни от социологически проучвания

Статус на проекта

В процес на реализиране

Развитие на проекта

 • Клуб "Декада" организира дискусия на тема "Стига за ромите – между невъзможния и възможния публичен образ на ромите".
 • Клуб "Декада" организира дискусия на тема "Нагласи към ромите в България".
 • Клуб "Декада" организира дискусия на тема "Новият общ устройствен план на столицата и кварталите с преобладаващо ромско население"
 • Клуб "Декада" проведе дебат на тема "Публичност – досиета".
 • Клуб "Декада" подпомогна изграждането на Обществен съвет за интеграция и разработването и приемането на Общинската програма за развитие на ромската общност в гр. Казанлък.
 • Клуб "Декада" и Община Казанлък проведоха дискусионна среща на тема "Гражданското общество в диалог с местната власт".
 • Клуб "Декада" проведе обучение на екип за местни интеграционни политики в община Казанлък.
 • Клуб "Декада", съвместно със Столична дирекция на полицията и граждански организации в кв. "Факултета", организира футболен турнир "Приятели – лято 2007" и гражданска дискусия на тема "Сигурността на всички – отговорност на всеки", на която бяха набелязани мерки за подобряване на сигурността и обществения ред в район "Красна поляна".
 • Клуб "Декада" взе участие в Първия национален ден за превенция "Заедно за едно по-сигурно бъдеще", като организира първия стрийт-футбол турнир на малки вратички на бул. "Фритьоф Нансен".
 • Клуб "Декада", съвместно с Институт "Отворено общество" – София и Националния демократически институт на САЩ, организира публичен дебат на осем кандидати за районни столични кметове на общини с концентрирано ромско население в навечерието на местни избори 2007.
 • Клуб "Декада" организира дискусия на тема "Ромският вот на местните избори".

Резултати

Стенограми от публични дискусии
Публикации в медиите
Обучени служители на общинска администрация и лидери на уязвими групи

Експерти и Партньори

Валери Леков
Камелия Димитрова
Илко Йорданов

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лица за контакт

Илко Йoрданов
i.jordanov@osf.bg

Валери Леков
v_lekov@abv.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us